Pravoslavn crkevn obec Frantikovy Lzn

Schůzka s knězem

Nejprve dovolte, abychom Vám vyjádřili upřímnou soustrast nad ztrátou drahého zesnulého. Společně se pokusíme Vám v této těžké chvíli co nejvíce vyjít vstříc, aby rozloučení s blízkou osobou bylo co nejvíce důstojným obřadem.
Dříve, než stanovíte přesný termín pohřbu, myslete prosím na to, že je vždy důležité si ověřit, zda kněz bude mít v danou dobu čas. Řadu bohoslužeb a pastoračních návštěv si kněz domlouvá měsíc dopředu, ne vždy je pak možné, aby kněz přesunul nebo zrušil na poslední chvíli svůj program.
Místní kněz koná pohřební obřady pouze ve svěřeném okrsku, službu kněze mimo jeho vlastní okrsek musí vždy povolit biskup. 


Uložení těla do země

Myslete také na to, že pravoslavná církev stále trvá na pohřbu uložením těla do hrobu. Neznamená to automaticky, že by kněz odmítl svou účast na pohřbu kremací, kněz ovšem v těchto případech musí žádat o svolení své účasti biskupa.


Údaje pro matriční knihy

Pro matriční záznam bude kněz potřebovat tyto údaje:
a)  jméno a příjmení zesnulého (i za svobodna)
b)  datum a místo jeho narození
c)  datum a místo jeho úmrtí
d)  adresu jeho posledního trvalého pobytu
e)  kontakt na někoho z pozůstalých 


Smuteční řeč o životě zesnulého

Smuteční řeč (shrnutí života zesnulého) je rozloučením rodiny se zesnulým a měl by ji předčítat člověk zesnulému blízký. Kněz, pokud sám zesnulého dobře neznal, by neměl být tím, kdo tuto rozlučkovou řeč za rodinu čte. Smuteční řeč se čte ještě před zahájením obřadu nebo na samém konci – na rozdíl od kázání, které kněz pronáší po četbě evangelia.


Obřady po pohřbu

Zesnulý je po pohřbu vzpomínán během následující nedělní bohoslužby, po které se slouží litie − krátká bohoslužba za zesnulého. Po čtyřiceti dnech od zesnutí a dále na roční výročí od zesnutí by se měla sloužit panychida (vzpomínková bohoslužba za pokoj duše zesnulého). Tato panychida se slouží za přítomnosti pozůstalých v chrámu či u hrobu zesnulého. 


Poplatek za pohřeb

Církev nestanoví žádné taxy za soukromé obřady, jejich výše je dobrovolná. Kněz povětšinou tráví samotným pohřbem minimálně 6 hodin (setkání s rodinou, příprava na obřad, obřad samotný, administrace, služba litie a panychidy), kněz kryje sám provoz svého auta a řadu dalších nákladů. Je proto dobrým zvykem dát po pohřbu příspěvek na provoz chrámu a příspěvek knězi za službu soukromého obřadu. Nachází-li se rodina v tíživé finanční situaci, dar chrámu se odpouští a vzniklé základní náklady s pohřbem hradí knězi místo rodiny církevní obec. 
V případě dalších dotazů souvisejících s pohřbem se na nás neváhejte obrátit, rádi Vám je zodpovíme. Vždy se snažíme co největší měrou reflektovat přání a potřeby pozůstalých.

Drazí pozůstalí, vyprošujeme Vám Boží potěchu a pokoj pro duši zesnulého.
o. Metoděj

2024  Pravoslavná církevní obec Františkovy Lázně  globbers joomla template